Wetenswaardigheden

Aforismen van Multatuli 1820-1887

foto
 1. Niet in het snijden der padi is de vreugde: de vreugde is het snijden der padi die men geplant heeft.
 2. Niets wordt zeldzamer toegepast dan een algemeen bekende waarheid.
 3. Geen rampen zijn lichter te dragen, dan de rampen van een buurman.
 4. Schrijven is afdruk nemen van de ziel.
 5. Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet.
 6. Twee linker handschoenen maken geen paar handschoenen. Twee halve waarheden maken geen waarheid.
 7. Als een graankorrel spreken kon zou ze klagen dat er smart ligt in het ontkiemen.
 8. Als een hardloper zijn been breekt is het bal paré bij de kruipers.
 9. Neem één raad aan. Deze: dat gij geen raad aanneemt.
 10. Het Idee dat men dadelijk begrijpt is veelal het begrijpen niet waard.
 11. Het is onbillijk van een cirkel de hoek te verwijten dat hij scherp is.
 12. Elke deugd heeft onechte zusters die de familie schande aandoen.
 13. Van de maan af gezien zij we allen even groot.
 14. De hoogste graad van moed is hoogmoed.
 15. Wie nederig spreekt van zichzelf, wordt boos als gij hem gelooft en woedend als ge nazegt wat hij zegt.
 16. Ik wou mezelf gaarne eens ontmoeten om te weten of ik mij beviel. Maar ik moet goed gehumeurd zijn die dag, want ik houd niet van onaangenaamheden.
 17. Wie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat er nodig is om vast te staan.
 18. Er is geen mens wiens gemoedsgeschiedenis niet belangrijker is dan de laagste "mooiste" roman.
 19. Bij het laken van zichzelf en bij het prijzen van anderen, rekenen wij op de maaren.
 20. Er is geen eer te behalen aan tegenstanders zonder karakter.
 21. De hevigste uitdrukking van smart is sarcasme.
 22. Er is vaak meer moed om kleinigheden aan te tasten, dan om grote verkeerdheden te bestrijden. De kleine dingen hebben meer aanhangers.
 23. Als ik kiezen moet tussen een kalf en wie er voor knielt, kies ik het kalf. Het beest is stom en kan niet zeggen: "besteed je tijd en je knieen beter."
 24. Er zouden weinig oude vrouwtjes en weeskinderen onder dak komen, als de gelovers het aardse slijk konden meenemen naar hun hemel.
 25. Er zijn weinig fouten - ja, misschien geen - die niet voortkomen uit luiheid.
 26. We maken gaarne onszelf en anderen diets dat we iets geschapen hebben, wanneer het ons gelukt is, een nieuw woord in te voeren ter aanduiding van een bekende zaak.
 27. Wie tevreden is over zijn arbeid heeft reden van ontevredenheid over zijn tevredenheid.
 28. Veel wetten en de meeste zeden zijn ontstaan uit gebrek aan ruimte in verstand, hart, karakter, woning, landstreek of middelen van bestaan.
 29. Er zou weinig overblijven van wat wij geweten noemen, als we de noodzakelijke gevolgen van het bedreven kwaad konden wegdenken.
 30. Het gebeurt zo dikwijls dat we iets niet zien omdat het te groot is.
 31. Niets is groter dan het goede. Wie climax zoekt in woorden als: hoog, groots, verheven, edel enzovoort verspreekt zich als wie zeggen zou: ronder dan een bol.
 32. Wie zich toelegt op goed schrijven kan nooit veel voor de dag brengen.

Diversen

Uit een krant onder de kop 'Geef sommige letterenstudies eigen budgets', het volgende:
De geesteswetenschappen zitten al een tijdlang in een negatieve spiraal als het gaat om rijksfinanciering. Omdat maar weinig studenten belangstelling en talent hebben om ingewikkelde en hoogdrempelige vakken als Hebreeuws en Middelnederlands te studeren, is er steeds minder geld om deze studie te bekostigen. Daardoor ontstaat er volgens de commissie Vonhoff veel onherstelbare schade.

'Een bewust levend mens is niet te manipuleren'.
Uit: 'Gods Partner' door W. Zuidema, blz. 181.

'Onze wijzen zeggen: Zoek de vrede daar waar jij staat.'
Rabbi Bunan.

'Vallen is een onmisbaar onderdeel van stijgen.'
Rabbi Nachman van Breslev.

'Routine leidt tot aandacht.'
A.J. Heschel.

Maar niet altijd voegen de dingen zich zo harmonisch. Vaak zijn er hindernissen en lijkt niets te kloppen. Je wordt afgewezen bij sollicitaties, een relatie gaat kapot of je vindt ondanks intensief zoeken geen passende woning.
Als u weer eens met ogenschijnlijk niet te overwinnen obstakels wordt geconfronteerd en alles verkeerd loopt, neem dan eens het zo gemakkelijke gezegde 'wie weet waar het toe dient?' ter harte.
Misschien is de boodschap in alles wat misloopt: dit is nog niet het juiste, of de tijd is nog niet rijp. Misschien komt dat wat u werkelijk nodig hebt en wat bij u past pas dan op uw pad wannneer u er niet meer zo verbeten naar zoekt!
Uit: Dit kan geen toeval zijn! - Elisabeth Mardorf.

Houden van is: iets dat minder dan volmaakt is met enthousiasme te accepteren.
Volmaaktheid moet je bewonderen, daar kun je niet van houden.
Uit: Geroepen om te Leven - Kushner.

SOME THOUGHTS By Bernard J. Shapiro (1952)
He who knows not, and knows not that he knows not, is a fool. Shun him.
He who knows not, and knows that he knows not, is a child. Teach him.
He who knows, and knows not that he knows, is asleep. Awaken him.
He who knows, and knows that he knows, is wise. Follow him.

'During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.' - George Orwell.

'A lie has speed, but truth has endurance'.
Edgar J. Mohn.

'People do not believe lies because they have to, but because they want to.'
Malcolm Muggeridge.

The following words of Pastor Martin Niemoeller, one of the most respected Protestant leaders in Germany, who himself perished in Auschwitz, are inscribed above the entrance to Yad VaShem, the Holocaust Memorial Museum in Jerusalem.

First they came for the communists, and I did not speak out because I was not a communist;
Then they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist;
Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist;
Then they came for the Jews, and I did not speak out--because I was not a Jew;
Then they came for me and there was no one left to speak out for me.

Truth is always strong, no matter how weak it looks; and falsehood is always weak, no matter how strong it looks.
Phillip Brooks.

Guard against the prestige of great names; see that your judgments are your own; and do not shrink from disagreement; no trusting without testing.
John Dalberg Acton (1834-1902),

A prophecy Gustav Flaubert expressed almost one hundred and fifty years ago: The world of today and existence in general weigh heavily and horribly on my shoulders. I am so disgusted with everything ... It is a world in itself, the world as it exists in the dreams of radical democrats, and as I shall never live to see it, thank God. The things that will hold the center of the stage during the next two or three hundred years are enough to make a man of taste vomit.

Power makes you stupid, blinding you to your true situation and absolute power makes you absolutely stupid.
From: "The Gift of the Jews, how a tribe of desert nomads changed the way everyone thinks and feels", Thomas Chahill.

"Je kleinkinderen komen jou op je tachtigste verjaardag allemaal in hun eigen auto bezoeken.' 'Ik hoorde dat je als socialist bent begonnen.' We zijn heel aardig op weg, zei Labordus. 'We zijn uit de 19e eeuw gekropen, geven een gezicht aan de gemengde economie van de twintigste en werken aan onze overbodigheid in de eenentwintigste."
Uit bezeten van ruimte en macht van Max Dendermonde, de Prom 1996 blz. 426.

Daaraan toevoegend is te zeggen dat de overbodigheid van de Sociaal Democratie als prachtig versierde en opgetuigde fascistische dictatuur inmiddels meer dan vast staat.


HOME