Gegevens Bevolkingsregister familie Somer

Bevolkingsregister Assen 1842

Gerkes Somer is op 30 oktober 1835 van Meppel naar Assen verhuisd: Huisnummer 32a. Op dit nummer woont Gerkes Somer met zijn gezin sedert 1 november 1835.
Dit is een huis in het toenmalige centrum van Assen. Hendrik Somer woonde op nummer 28 en Willem Somer op nummer 30. Het is aannemelijk dat zij woonden in huizen die het eigendom waren van Hendrik Somer.
Albertus Clasinus Otto Somer. Hij is klerk. In de bevolkingsregisters van 1847 en 1848 wordt zijn naam genoemd. Bij de volkstelling van 1849 geeft zijn moeder hem niet op. In de registers tot 1870 wordt hij nog genoemd, daarna niet meer. Er wordt geen melding gemaakt van verhuizen enz.
Hendrik Somer woont huisnummer 28. Dit is een huis in het toenmalige centrum van Assen. Hendrik Somer is uit Zwolle in Assen gekomen op 1 mei 1807.
Johannes Everhardus Somer geboren te Zwartsluis woont hier sedert 1 september 1842. NB. Joh. Everhardus Somer woont dus als 2 jarige jongen bij zijn oom in Assen. Hij is een zoon van Willem Somer de voerman.
Johannes Everhardus Somer gaat op 27 mei 1859 naar Groningen.
Lourens Somer verblijft van 1 juni 1858 tot januari 1859 in Emmen. Van Emmen is geen bevolkingsregister in het Drents Archief.
Willem Somer woonde huisnummer 30.

Bevolkingsregister Assen 1850-1862

Petrus Kiers, kunstschilder woont met zijn vier kinderen sinds 22 juli 1858 in Assen aan de Groningerstraat.

Bevolkingsregister Assen 1860-1870

Petrus Kiers, kunstschilder woont met zijn vier kinderen sinds 22 juli 1858 in Assen aan de Kattegang. Is op 30 januari 1864 naar Amsterdam vertrokken.
Zijn zoon Georg Lourens Kiers, kunstschilder vertrekt op 3 november 1868 naar Amsterdam. Zijn beide dochters op 27 april 1864 en de jongste zoon, zeevaarder gaat op 6 juni 1864 naar Amsterdam.
Jan Somer, koperslager. Woont thuis bij zijn moeder aan de Singel 16a. Gaat op 9 mei 1864 naar Amsterdam. Uit het bevolkingsregister van Zwolle blijkt dat Jan Somer en zijn verloofde op 18 januari 1869 aldaar aankomen en hij er als spoorbeambte werkt. In deze periode trouwen ze te Zutphen en vertrekken op 31 maart 1870 naar Assen.
Uit het bevolkingsregister Amsterdam weten wij dat hij op 12 juli 1864 daar aankomt. Wat hij in de tussenliggende periode heeft gedaan is niet bekend. Hij vertrekt uit Amsterdam en gaat dan naar Gorichem. Aannemelijk is dat hij naar zijn broer Petrus is gegaan.
Petrus Somer vertrekt op 19 februari 1863 naar Gorichem, timmerman.
Johannes Jacobus Somer, klerk, woont aan de Brink A 30.
Johannes Everhardus Somer, zadelmaker, woont aan de Marktstraat 41.
Lourens Somer, kleermaker, woont aan de Stegeweg.
Roelof Somer, klerk woont aan de Vaart N 110.
Willem Somer Hzn., gemeenteontvanger, woont aan de Kruisstraat A 34.
Willem Somer Wzn, klerk.
Albertus Roelof Somer, vertrekt op 22 januari 1868 naar Termunten en komt op 16 november 1868 terug uit Nieuwe Schans; daarna vertrekt hij op 31 mei 1869 naar Hoogeveen.
Willem Somer, de voerman, is in 1866 in Assen overleden en woont op dat moment bij zijn zoon Barend Somer op de Hout Esch.

Bevolkingsregister Assen 1870-1880

Jan Somer en gezin wonen aan de Oostersingel A.
Johannes Jacobus Somer, adjunct commies, woont aan de Brinkstraat.
Johannes Everhardus Somer, zadelmaker, woont aan de Markt.
Lourens Somer, kleermaker, woont aan de Zuidersingel.
Roelof Somer, 1e klerk woont aan de Beilerstraat.
Willem Somer Hzn, logementhouder, woont aan de Marktstraat.

Bevolkingsregister Assen 1880-1890

Bernardus Jan Somer, collecteur staatsloterij, woont aan de Vaart A.
Jan Somer en gezin wonen aan de Nieuwe Huizen.
Louise Henriëtte gaat op 27 juli 1887 naar Zutphen en komt weer terug op 7 november 1889.
Gerke Somer woont aan de Nieuwe Huizen.
Johannes Jacobus Somer, adjunct commies, woont aan de Oostersingel.
Johannes Everhardus Somer, zadelmaker, woont aan de Markt.
Lourens Somer, kleermaker, woont aan de Gymnasiumstraat.
Roelof Somer, 1e klerk woont aan de Beilerstraat.
Willem Somer Wzn., gemeenteontvanger, woont aan de Noordersingel.

Bevolkingsregister Assen 1890-1900

Jan Somer woont aan de Nieuwe Huizen 11a.
Louise Henriëtte gaat 1 augustus 1899 naar Gasselte in verband met huwelijk.
Gerke gaat 31 maart 1892 naar Almelo en komt op 2 november 1893 terug.
Hendrik vertrekt op 20 april 1897 naar Velsen en komt 21 oktober 1898 terug. Geeft als beroep op bloemist.
Gerrit Jan vertrekt op 10 maart 1899 naar Coevorden.
Gerke Somer woont aan de Veenestraat 11 en Gedempte Singel 5 trouwt 12 mei 1898.
Johannes Everhardus Somer, zadelmaker Markt 12 en Groningerstraat 2.
Lourens Somer, kleermaker Kerkstraat 13, Gymnasiumstraat 5.
Jitske Somer, winkelierster Marktstraat 1.
Roelof Somer, eerste commies, Beilerstraat 3.
Johanna Henriëtte Alberta Somer verblijft van 7 juni 1895 tot 11 juni 1896 in Wildervank.
Catharina Geertruida Roelfina Somer verblijft van 2 augustus 1899 tot 9 februari 1900 in Den Haag.
Willem Somer Wzn woont Noordersingel 15 en 19.

Bevolkingsregister Assen 1900-1921

Lourens Somer is kleermaker, woonde Gymnasiumstraat A 11.
Johannes Jacobus Somer, zijn zoon gaat op 10 juni 1905 naar Hoorn, kleermaker.
Roelof Somer, eerste commies woont Beilerstraat 12.
Catharina Geertruida Roelfina Somer verblijft van 1 maart 1905 tot 30 november 1907 in Vries en gaat op 10 maart 1911 naar Groningen.
Johanna Henriëtte Alberta Somer, onderwijzeres, zij woont vanaf 7 november 1914 bij haar zuster en zwager Alink aan de Beilerstraat 12.
Henderika Margaretha Somer komt 9 februari 1900 uit Den Haag, trouwt met Alink.
Wemeldina Geerts wed. van Johannes Jacobus Somer vertrekt op 9 april 1906 naar Amsterdam. Hier woont haar zoon Gerke Johannes Somer.
Jan Somer, Noordersingel 5a, Nieuwe Huizen 10.
Johanna Jacoba van Barrelo vertrekt 28 april 1906 naar Groningen evenals haar zoon Willem Frederik Hendrik. Zij woont aldaar aan de St. Walburgstraat en vertrekt weer naar Assen op 1 mei 1907.
Willem Frederik Hendrik woont in Groningen in de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 21 en vertrekt op 13 december 1917 naar Amsterdam.
Johanna Jacoba van Barrelo komt terug uit Groningen op 1 mei 1907 en woont aan de Nieuwe Huizen 10a. Zij gaat op 13 oktober 1907 naar Lisse. Komt op 11 juli 1910 terug uit Lisse. Woont vervolgens aan de Noordersingel 13 boven, Nieuwe Huizen 19, Bosstraat 88 en Julianastraat 8. Gaat op 30 maart 1921 naar Gasselternijveen.
Gerrit Jan komt op 8 april 1902 terug uit Coevorden en vertrekt op 6 januari 1904 naar Groningen.
Hendrik Somer is handelsreiziger, koperslager. Woonde aan de Nieuwe Huizen 10, Vaart 9 en Julianastraat 8 en 19. Huwt met Jantina Hofman in 1905 die tot die datum bij haar ouders woonde aan de Molenstraat 75. Zij had geen beroep, haar vader was letterzetter.
Johanna Jacoba Somer, kantoorbediende.
Jan Somer, zonder beroep.
Gerke Somer is koperslager; Gerke Somer en Johanna Scholte: adressen waar Gerke Somer heeft gewoond: Veenestraat A12; Noordersingel 7, begint een eigen bedrijf in mei 1901; Markstraat 15; Kruisstraat 27 per 1 augustus 1908; Kruisstraat 19; Gedempte Singel 5; Kerkstraat 8; Vaart 44.
Een broer van Johanna Scholte die ook koperslager is woont regelmatig bij Gerke Somer en zal daar ook hebben gewerkt. Hij heet Johannes Scholte is geboren 11 augustus 1882 en komt uit Coevorden op 18 juni 1900 en blijft tot 30 mei 1903 als hij naar Sneek gaat. Hij gaat van hier uit op 9 november 1903 naar Coevorden. Op 24 februari 1906 komt hij uit Naarden naar Assen en vertrekt op 11 oktober 1906 naar Den Haag.
Jan Marginus Somer vertrekt op 9 september 1916 naar de cadettenschool in Alkmaar.
Louis Henri gaat op 15 september 1917 naar Amsterdam Keizersgracht 8. Hij komt op 20 september 1921 uit Bussum en gaat op 12 oktober 1921 naar Duitsland Keulen. Hij komt op 17 april 1925 uit Den Haag en gaat op 18 september 1925 naar Stuttgart.
Johannes Somer gaat op 6 april 1926 naar Rotterdam, Bellevoysstraat 78b. Johannes komt op 29 november 1926 terug uit Rotterdam en gaat weer terug naar Rotterdam, zelfde adres op 18 augustus 1927. Johannes komt uit Groningen op 10 april 1929 in Assen, Vaart NZ 46. Op 23 januari 1930 gaat hij naar Den Haag, Louise de Colignystraat 57.
Willem Somer woonde aan de Vaart 77, Noordersingel 12, Beilerstraat 31 en Torenlaan 3.
Oegeline de Waard wed. Willem Somer woont Torenlaan 3.
Jantina Geertruida Somer na haar huwelijk met van der Drift woont zij aan de Marktstraat 11a. Op 26 juli 1018 verhuizen zij naar Deventer.
Geertruida Harmanna Somer huwt met Roelofsen en wonen aan de Gymnasiumstraat 2b.
Jeanne Tite Henderike Somer vertrekt op 17 oktober 1906 naar Den Haag.
Bernardus Jan Somer woont Beilerstraat 6 en Hertenkamp, collecteur staatsloterij.
Willem Alle Somer gaat op 7 februari. 1903 naar Leeuwarden. Komt terug op 12 juli 1904 en gaat op 26 februari 1908 naar Amsterdam. Komt terug uit Amsterdam op 25 augustus 1909. Hij is kassier, bankier.
Alle Bernard Somer, komt 31 oktober 1914 uit Groningen terug naar huis, advocaat en procureur, woont Beilerstraat 69. Vertrekt op 2 juli 1917 met echtgenoot naar Zierikzee Hotel van Oppen.

Jantien Somer komt 23 juni 1903 uit Haarlem.

Johannes Everhardus Somer, zonder beroep woonde aan de Markt 15a. Daarvoor Groningerstraat 4 en was toen zadelmaker.
Elizabeth Somer gaat op 3 mei 1917 naar Sleen. Trouwt op 7 mei 1917.
Willem Hendrik Somer, bakker, komt op 3 juni 1901 uit Groningen en gaat op 30 juli 1901 naar Leeuwarden en komt op 2 juli 1902 terug uit Arnhem. Woont Kerkstraat 16. Hij trouwt met Hendrika Wiering in 1903. Zij woonde voor haar huwelijk bij haar ouders aan de Molenstraat 11 en de Kerkstraat. Haar vader was timmerman.
Bernardus Jan Somer, zadelmaker, stoffeerder, behanger, komt op 18 december 1903 uit Groningen; gaat op 21 juni 1904 naar Rheden; komt op 12 oktober 1906 terug uit Hilversum. Trouwt 13 augustus 1912 met Albertje Berg die vanaf 24 april 1912 bij Johannes Everhardus Somer inwoont. Wonen aan de Vaart 101.
Margaretha Catharina Somer, onderwijzeres, gaat op 4 april 1902 naar Emmen komt op 2 maart 1911 terug uit Hengelo(O) en gaat op 2 mei 1911 naar Sabang NOI.

Berendina Johanna Somer gehuwd met Roelof Alving. Wonen sinds 1 januari 1900 in Assen aan de Hoofdvaartsweg 68. Hij is hoofd van een school. 29 september 1915 vertrekken zij naar Apeldoorn. Daarvoor in Schoterland.
Jan Alving, zoon is klerk en vertrekt op 6 september 1901 naar St Geertruid.
Hendrik Alving, zoon, geen beroep, vertrekt op 2 maart 1901 naar Lonneker.
Johan Alving beroep geen, vertrekt op 10 oktober 1900 naar Hengelo (O).
Gerke Alving, beroep geen, komt op 17 september 1900 terug uit Transvaal. Wordt op 19 maart 1907 ambtshalve uitgeschreven.

Bevolkingsregister Assen 1921-1930

Tjitske Janke van der Sluis, weduwe van Bernardus Jan Somer woont aan de Hertenkamp eerst op 6 daarna op nummer 7.
Bernardus Jan Somer, hoofd, geboren te Assen, stoffeerder, komt op 12 oktober 1906 uit Hilversum en vertrekt op 22 april 1929 naar Winschoten, Noordsestraat 8. Albertje Berg, vrouw, geboren te Sappemeer, komt op 24 april 1912 uit Enschede en vertrekt ook op 22 april 1929 naar Winschoten.
Johannes Everhardus Somer, zoon, geboren te Assen, stoffeerder, idem.
Bertha Maria Somer, dochter, geboren te Assen, idem.
Zij woonden in Assen aan de Vaart 101.
Gerke Somer, koperslager, woont aan de Vaart 44 en vanaf 19 augustus 1925 no. 46.
Gerke Johannes Somer, koperslager, is overleden 26 oktober 1926.
Jan Marginus Somer komt op 12 augustus 1921 uit Breda en vertrekt op 12 oktober 1921 naar Utrecht, Oude Gracht 272; komt op 22 maart 1922 terug uit Utrecht en vertrekt op 7 november 1922 naar Nederlands Indië.
Louis Henri Somer komt op 20 september 1921 uit Bussum en gaat op 12 oktober 1921 naar Duitsland - Keulen; komt op 17 april 1925 terug uit 's Gravenhage en vertrekt op 18 september 1925 naar Stuttgart.
Johannes Somer vertrekt op 6 april 1926 naar Rotterdam, Bellevooystraat 78b, hij komt op 29 november 1926 van hier uit weer naar Assen om opnieuw naar dit adres te vertrekken op 28 januari 1927; vervolgens komt hij op 10 april terug naar Assen vanuit Groningen en vertrekt op 23 januari 1930 naar 's Gravenhage Louise de Collignystraat 57. Zijn beroep is kantoorbediende.
Hendrik Somer, koperslager, muziekleraar, woont aan de Julianastraat 19 en Oranjestraat 5 Jantine Hermina Hofman, adressen idem.
Johanna Jacoba Somer, adressen idem.
Jan Somer, adressen idem.
Johanna Jacoba van Barrelo, woonde aan de Nieuwe Huizen 10a en Julianastraat 8. Vertrekt op 30 maart 1921 naar Gasselternijveen.
Oegeline Jantine de Waard, Torenlaan 3.
Hendrik Willem Somer, banketbakker, komt 2 juli 1902 uit Arnhem, woont Kerkstraat 16. Hendrika Arentina Wiering, adres idem.
Margaretha Catharina Somer, adres idem.
Dirk Boelens Somer, banketbakker, adres idem.

Bevolkingsregister Coevorden 1879-1899

Gerrit Jan Somer 11 maart 1899 beroep gasfabrikant en vertrekt daar op 8 april 1902 naar Assen.

Bevolkingsregister Groningen

Louis Henri Somer komt van Stuttgart op 3 december 1926 naar Groningen. Geeft als beroep op musicus. Woont tot 2 augustus 1927 aan de Otto Eerelmanstraat 2a en tot 28 september 1927 aan de Jozef Israelstraat 57. Hij vertrekt dan naar Huizen in Noord Holland.
Johannes Somer wordt op 4 september 1928 ingeschreven in Groningen wanneer hij uit Rotterdam komt. Hij geeft als beroep op kantoorbediende. Hij heeft in Groningen op de volgende adressen gewoond: 4 september 1928 Steentilstraat 3a; 6 november 1928 Gedempte Zuiderdiep 53a; 11 januari 1929 Zwanestraat 3a; Hij vertrekt op 10 april 1929 weer naar Assen, Vaart NZ 46.


HOME